Obecny budynek szkoły został oddany do użytku 24 października 1965r. Szkoła została wybudowana dzięki wysiłkowi społeczeństwa. Szkole nadano imię gen. Józefa Bema, a jednostka wojskowa 3828 z Grudziądza przejęła patronat przekazując równocześnie popiersie J. Bema.

Jedną z przyczyn wybudowania nowej szkoły było utworzenie w Dębowej Łące Państwowego Domu Dziecka. Dzieci z tej placówki ( w liczbie ok. 100 osób) uzupełniały klasy SP w Dębowej Łące. Pierwszym dyrektorem szkoły w Dębowej Łące był Maksymilian Gajewski.

W roku szkolnym 1972-73r. został wprowadzony nowy system nauczania w szkole. Rozpoczęła się reforma oświaty. 1 stycznia 1973 r. zostali powołani w Polsce gminni Dyrektorzy Szkół. W naszej Gminie na to stanowisko powołano Edmunda Wołyńca.

Lata 70-te charakteryzowały się ogromnym zaangażowaniem w prace społecznie zarówno nauczycieli jak i uczniów. Autentyczny entuzjazm harcerzy zaowocował pokaźną liczbą biwaków, zimowisk, zawodów sportowych, uczestnictwem w najrozmaitszych akcjach ogłaszanych w szkole był festiwal piosenki harcerskiej. Gminnym dyrektorem Szkół w Dębowej Łące został Eugeniusz Sobiechowski.

28 sierpnia 1984r. dyrektor zbiorczej szkoły podstawowej mgr Eugeniusz Sobiechowski przedstawił nowo powołanego dyrektora szkoły mgr Edwarda Srokę, który funkcję swą pełnił od 1 września 1984r. do 1995r. W latach 80 nastąpił widoczny spadek ilości uczniów w szkole. „Tysiąclatka” nieremontowana i niedoinwestowana straciła wiele ze swojej zewnętrznej świetności. Na szczęście braki finansowe nie wpłynęły na poziom nauczania szkoły. 1 września 1988 r. na terenie szkoły działały następujące organizacje: SKO(Szkolna Kasa Oszczędności ) pod opieką Teresy Dyrki, Samorząd Szkolny pod opieka Barbary Sroki, Spółdzielnia Uczniowska pod opieką Teresy Gomuły, TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej ) pod opieką Cecylii Sobiechowskiej, LOK (Ligia Obrony Kraju) pod opieka Andrzeja Jaroszewskiego, ZHP ( Związek Harcerstwa Polskiego) pod opieka Marii Kaczyńskiej i Antoniny Niedzielskiej, „Zuchy” pod opieką Katarzyny Belcarskiej i Beaty Chojnickiej, PCK (Polski Czerwony Krzyż ) pod opieką Elżbiety Milewskiej.

W latach 80 regionalne gazety odnotowały triumfy sportowe wychowanków Andrzeja Jaroszewskiego. Nie było niemal turnieju, w którym nie uczestniczyliby uczniowie z Dębowej Łąki bądź Łobdowa. Tenis stołowy i siatkówka to dyscypliny, w których Andrzej Jaroszewski i jego uczniowie zdobywali najwięcej laurów, pozostawiając daleko w tyle uczniów z Torunia i Grudziądza.

Od 1991r. grono uczniów naszej szkoły powiększyły dzieci ze zlikwidowanej 4- klasowej szkoły w Niedźwiedziu. We wrześniu 1991r. rozpoczęła się w szkołach po wieloletniej przerwie nauka religii. Katechetą w naszej szkole został proboszcz miejscowej parafii ksiądz Tadeusz Głuszek.

1 stycznia 1996r. zgodnie z ustawą Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące została przejęta przez Samorząd Gminy. Wójt Gminy inż. Eugeniusz Kawecki na koordynatora – opiekuna oświaty w gminie wyznaczył sekretarza gminy – p. Barbarę Maćkiewicz.

Władze gminy nie ociągały się z podjęciem decyzji o koniecznych remontach mimo trudności finansowych. Oprócz remontów bieżących (malowanie) przystąpiono do wymiany okien w całym budynku szkolnym oraz do przygotowania dzieciom boiska z prawdziwego zdarzenia.

21 sierpnia 1996r. na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące został powołany Maciej Woźniak z wykształcenia historyk. W latach 1996-1999r. powstała pierwsza sala komputerowa.

Gimnazjum w Dębowej Łące zostało powołane w 1999r. Pierwszym Dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Dębowej Łące został Jan Bliźniak magister geografii.

W nocy z 25 na 26 maja 2002 r. podpalono naszą szkołę i gdyby nie szybka pomoc straży pożarnej nie mielibyśmy się gdzie uczyć. Ogień doszczętnie zniszczył klasę chemiczną, wszystkie pozostałe pomieszczenia były do remontu. Przez trzy tygodnie uczniowie uczyli się gościnnie w Łobdowie i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące, a nasi nauczyciele i rodzice uczniów robili wszystko by jak najszybciej wyremontować szkołę . Pomógł Pan Wójt Jerzy Polcyn i sponsorzy (nie sposób wszystkich wymienić) i dzięki temu od 1 września 2002r . zaczęliśmy pracę w zupełnie nowych warunkach. Sale były pomalowane, podłogi polakierowane. W większości sal zostały zakupione nowe meble szkolne, nowe firany i pomoce naukowe.

Od 1 września 2007r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr Karol Andrzejewski. W wakacje 2008r. dzięki wójtowi Stanisławowi Szarowskiemu wyremontowano plac apelowy.

Zespół Szkól w Dębowej Łące jest pierwszą placówką oświatową objętą programem termomodernizacji szkół znajdujących się w gminie Dębowa Łąka.

W roku 2012r, dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Dębowej Łące została mgr Justyna Świdzicka – nauczyciel języka polskiego.

W marcu 2013r. oddano do użytku halę sportową, która jest wizytówką nie tylko szkoły, ale całej gminy.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesne środki dydaktyczne: tablice interaktywne, komputery, udogodnieniem dla rodziców jest dziennik elektroniczny. Oprócz zajęć wynikających z tygodniowego rozkładu lekcji uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach dodatkowych, które są finansowane ze środków unijnych.

Opracowała: Maria Ziółkowska