Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 23 września uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w wyborach do zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekuna SU. Uczniowie mogli wybrać jednego kandydata spośród 11 uczniów klas 4-8. Ostatecznie po podliczeniu głosów przewodniczącym SU został Seweryn Andrzejewski, a jego zastępcą Zofia Kułakowska. Opiekę nad SU będzie sprawować pani Aleksandra Gutmańska. Więcej zdjęć….

https://photos.app.goo.gl/MJwMeKZMbqrPdHyY8

Karolina Staworzyńska

Website: