Lekcja biblioteczna

W dniu 17 stycznia uczniowie klasy VI naszej szkoły wybrali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące na lekcję biblioteczną. Powitała nas serdecznie bibliotekarka Pani Justyna Kułakowska i zaprosiła na zajęcia. Tematem lekcji były czasopisma i gazety jako źródło informacji. Uczniowie zapoznali się z ofertą prenumerowanych przez bibliotekę czasopism. Następnie przeprowadzili dyskusję na temat różnicy między gazetą a czasopismem. Wspólnie dokonali podziału czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się, oraz ze względu na treść i odbiorców. W dalszej części zajęć zostały uczniom przedstawione elementy budowy czasopisma. Na podsumowanie wiedzy Pani bibliotekarka zaproponowała zabawę w „redaktorów” czasopisma. Zabawa polegała na tym, że ze starych bezużytecznych czasopism, metodą Leporello, uczniowie pracując w grupach stworzyli czasopismo zawierające następujące działy: polityczny, mody i urody, zdrowia, kulinarny oraz sportowy. Młodzież z wielką ochotą i zaangażowaniem przystąpiła do wykonania zadania. Szóstoklasiści mieli bardzo dużą frajdę wcielając się w rolę redaktorów czasopisma. Powstała ciekawa praca, którą zabrali do swojej klasy. Na zakończenie Pani Kułakowska zaprosiła naszych uczniów do częstszego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów, gdyż czytanie książek wzbogaca słownictwo, poszerza wyobraźnię oraz wzbogaca świat myśli i uczuć młodego czytelnika.

Więcej zdjęć tutaj

Anna Lubinska

Website:

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *