RAMOWY PROGRAM PÓŁKOLONII

Półkolonie są organizowane przez Szkołę Podstawową w Dębowej Łące.
Uczestnicy: uczniowie klas I-IV(wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
Czas zajęć: od 12.01.2021 do 14.01.2021w godzinach od 9:30do 12:00 (transport oraz wyżywienie we własnym zakresie).
Opiekunowie: Jan Bliźniak, Krzysztof Zasada, Kamil Suliński, Tomasz Składanowski, Aleksandra Gutmańska, Karol Andrzejewski, Małgorzata Michalska, Leszek Gielniak, Monika Piątek-Pokucińska, Karolina Staworzyńska, Anna Lubińska.
Program zajęć stacjonarnych:
1. Zajęcia świetlicowe: gry edukacyjne, planszowe i ruchowe, zabawy integrujące dzieci, kalambury.
2. Zajęcia sportowe: gry zespołowe, zabawy ruchowe z elementami rywalizacji, tory przeszkód, konkursy sportowe, gra w tenisa.
3. Zajęcia artystyczne, plastyczne, techniczne, muzyczne.

Agnieszka Zielińska

Website: