„Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

12 grudnia uczniowie klasy I naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. Zadaniem Małego Misia -bohatera projektu jest rozwijanie czytelnictwa i współpracy między szkołami, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wprowadzenie dziecka w świat literatury, a także budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawę, piosenki, twórczość plastyczną.
    Zajęcie przeprowadziły panie nauczycielki z Ośrodka Szkolno -Wychowawczego z Dębowej Łąki – Pani Małgorzata Słomska i Pani Maria Lenartowska. W lekcji wzięły udział również dzieci z klasy IIIb z Ośrodka Szkolno -Wychowawczego. Najpierw uczniowie przywitali się i przedstawili. Następnie wysłuchali baśni napisanej przez braci Grimm pt. „Królewna Śnieżka” , którą przeczytała Pani Anna Lubińska- wychowawczyni klasy I, a później rozmawiali na temat wydarzeń w lekturze i jej szczęśliwym zakończeniu. Następnie dzieci pracowały w grupach pod kierunkiem Pani Małgorzaty Słomskiej i Pani Marii Lenartowskiej. Zadanie, do którego przystąpiły z wielkim zapałem, polegało na pokolorowaniu i ozdobieniu najprzeróżniejszymi elementami dekoracyjnymi głów krasnoludków i królewny Śnieżki. W taki sposób powstały fantastyczne maski, które później uczniowie mogli założyć. Zajęcia urozmaiciła piosenka pt. „My jesteśmy krasnoludki”. Dzieci chętnie śpiewały i z radością tańczyły.
    Wszyscy uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach, współpracowali oraz pomagali sobie. Ich buzie były roześmiane i szczęśliwe. Na koniec spotkania uczniowie z I klasy wraz z wychowawczynią podziękowali gościom za interesujące i kreatywne zajęcie edukacyjne obdarowując ich słodkimi upominkami.

Zdjęcia tutaj

Anna Lubinska

Website: