Uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów

Dnia 30 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców i bliskich. Na ten moment czekali wszyscy z wielką niecierpliwością i radością. Tego dnia panowała uroczysta atmosfera, uczniowie byli ubrani w stroje galowe, a klasa przybrała odświętny wygląd. Kiedy już nadszedł czas rozpoczęcia, wychowawczyni Pani Anna Lubińska serdecznie przywitała zaproszonych gości: Pana Wójta Gminy Dębowa Łąka Stanisława Szarowskiego, Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące Agnieszkę Zielińską, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agatę Sobieraj, dzieci z oddziału przedszkolnego z zerówki z wychowawczynią Panią Katarzyną Żelazną, uczniów z klasy 2 i 3 wraz wychowawczyniami Panią Agatą Masheimer i Panią Moniką Piątek-Pokucińską oraz Rodziców pierwszoklasistów. Szczególnie ciepło zostali powitani bohaterowie spotkania – pierwszaki.
     Po odśpiewaniu hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego” rozpoczęła się część artystyczna, podczas której dzieci pokazały to, czego się już nauczyły, a także zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następnie w bardzo podniosłej atmosferze dzieci złożyły przysięgę ślubowania:
„Ślubuję uroczyście:
Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia.
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom.
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość.
Ślubuję być dobrym Polakiem i godnie służyć ojczyźnie”.
     Po złożeniu przysięgi Pani dyrektor szkoły Agnieszka Zielińska dokonała aktu pasowania przy pomocy symbolicznego ołówka. „Pasuję Cię na ucznia szkoły podstawowej”- mówiła Pani dyrektor dotykając ramienia każdego ucznia.
Od tej chwili pierwszaki dołączyły do grona społeczności szkolnej i stały się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące.
     Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od zaproszonych gości, a także słodkości od koleżanek i kolegów. Po ceremonii, pamiątkowych zdjęciach, uczniowie z rodzicami i gośćmi udali się na poczęstunek.
    Ten dzień pozostanie w pamięci nas wszystkich. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów, radości ze zdobywanej wiedzy oraz jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Zdjęcia tutaj

Anna Lubinska

Website: