Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Jest to dzień szczególny. To święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły nadzorują. 12 października 2020r. roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W pięknie udekorowanej hali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna: Pani Dyrektor, Agnieszka Zielińska, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Pan Stanisław Szarowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pani Krystyna Szewczyk. Nie zabrakło też przedstawiciela Rady Rodziców, Pani Anety Literskiej. Wszystkich gości powitały oraz uroczystość poprowadziły uczennice z klasy VII, Alicja Kułakowska i Marta Zahora. Uczniowie z klasy II pod przewodnictwem wychowawcy, Pani Anny Lubińskiej przygotowali przedstawienie, w którym młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Uczniowie śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Część artystyczną uświetnił występ chórku szkolnego pod kierunkiem nauczyciela muzyki, Pana Tomasza Składanowskiego. Następnie przemówił Pan Wójt i przyznał Nagrodę Wójta Pani Dyrektor Agnieszce Zielińskiej oraz Pani Monice Piątek-Pokucińskiej. Głos zabrała także Pani Dyrektor, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły, Pani Małgorzacie Michalskiej, Pani Karolinie Staworzyńskiej, Pani Katarzynie Żelaznej, Panu Karolowi Andrzejewskiemu, Panu Krzysztofowi Zasadzie oraz Pani Teresie Szmytkowskiej i Panu Tadeuszowi Belcarskiemu. Na zakończenie, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Seweryn Andrzejewski i przedstawiciel Rady Rodziców złożyli serdeczne życzenia oraz rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki. Po zakończonej akademii uczniowie udali się do swoich klas.

https://photos.app.goo.gl/cFzoju9YKJ1FrPUV6

Anna Lubinska

Website: