XX Dzień Papieski

W czwartek, 15 października br., odbyła się w naszej szkole akademia słowno-muzyczna z okazji XX Dnia Papieskiego pod hasłem: „Totus Tuus”. Jak zwykle celem akademii było wspomnienie św. Jana Pawła II oraz wsłuchanie się w mądrość Jego papieskiego nauczania.

W scenariuszu przygotowanym przez ks. Szymona Chachulskiego, uczniowie z kl. 7 naszej szkoły: Alicja Kułakowska i Łukasz Lubomski  przybliżyli nam życie Papieża Polaka, w którym bardzo ważną rolę odgrywała Maryja – Matka Boża. To właśnie Jej całe swoje życie, a tym bardziej swoje biskupie i papieskie posługiwanie, zawierzył  św. Jan Paweł II oraz to właśnie w Niej widział wzorzec dla swojej wiary i posługi wobec Kościoła i świata, a także Ją naśladował szczególnie w trudnych i bolesnych momentach swojego życia powtarzając te znamienne słowa: „Totus Tuus – cały Twój”.

Nasza akademia to swoisty hołd wdzięczności pod adresem naszego Wielkiego Rodaka, który jako Papież wywierał ważny wpływ na losy swojego narodu i innych narodów świata, a głoszonym apostolskim słowem przemieniał serca wielu ludzi na całym świecie wlewając w nie nadzieję na poprawę swojego losu.

W akademii wykorzystano takie wideoklipy jak: „Barka” – Mała Armia Janosika; „Ona powiedziała tak” – Arka Nowego; „Serce Sługi” – CSM-worship oraz „Nie zastąpi Ciebie nikt” – znani polscy wykonawcy.

Dziękuję wszystkim, nauczycielom i uczniom, za udział w akademii, a wybranym uczniom z kl. 7 i 8 za pomoc techniczną w czasie akademii.

Ks. Szymon Chachulski

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Jest to dzień szczególny. To święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły nadzorują. 12 października 2020r. roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W pięknie udekorowanej hali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna: Pani Dyrektor, Agnieszka Zielińska, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Pan Stanisław Szarowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pani Krystyna Szewczyk. Nie zabrakło też przedstawiciela Rady Rodziców, Pani Anety Literskiej. Wszystkich gości powitały oraz uroczystość poprowadziły uczennice z klasy VII, Alicja Kułakowska i Marta Zahora. Uczniowie z klasy II pod przewodnictwem wychowawcy, Pani Anny Lubińskiej przygotowali przedstawienie, w którym młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Uczniowie śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Część artystyczną uświetnił występ chórku szkolnego pod kierunkiem nauczyciela muzyki, Pana Tomasza Składanowskiego. Następnie przemówił Pan Wójt i przyznał Nagrodę Wójta Pani Dyrektor Agnieszce Zielińskiej oraz Pani Monice Piątek-Pokucińskiej. Głos zabrała także Pani Dyrektor, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły, Pani Małgorzacie Michalskiej, Pani Karolinie Staworzyńskiej, Pani Katarzynie Żelaznej, Panu Karolowi Andrzejewskiemu, Panu Krzysztofowi Zasadzie oraz Pani Teresie Szmytkowskiej i Panu Tadeuszowi Belcarskiemu. Na zakończenie, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Seweryn Andrzejewski i przedstawiciel Rady Rodziców złożyli serdeczne życzenia oraz rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki. Po zakończonej akademii uczniowie udali się do swoich klas.

https://photos.app.goo.gl/cFzoju9YKJ1FrPUV6

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 roku obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna, która odbywa się co roku w pierwszy piątek października. Ma na celu przypomnienie i utrwalenie umiejętności mnożenia. W tym dniu chętni uczniowie oraz nauczyciele mogli zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali różnego rodzaju zagadki, układali piramidy tabliczki mnożenia. Do akcji przyłączyli się również jak co roku młodsi uczniowie, którzy dopiero poznają świat liczb. 

Dzień Głośnego Czytania

29 września nasza szkoła, jak co roku przystąpiła do akcji: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W każdej klasie w godzinach 10.00 – 10.15 odbywało się czytanie na głos wybranego fragmentu książki. Nad wyborem książki do głośnego czytania czuwali przewodniczący klas, nauczyciele języka polskiego i wychowawcy. Głównym celem akcji jest zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania oraz czerpania przyjemności z poznawania literatury pięknej. Organizatorem szkolnej akcji była biblioteka szkolna.

https://photos.app.goo.gl/KrkGyyLie1KcGf5P6

Sprzątanie Świata

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami.

25 września uczniowie naszej szkoły, zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Sprzątaliśmy teren szkoły, boisko, plac zabaw, jak i pobocza dróg w okolicach szkoły. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonym miejscu przy szkole.

W czasie sprzątania klasę III spotkała bardzo miła niespodzianka. Przejeżdżający pracownik firmy stawiającej w pobliżu elektrownie wiatrowe docenił ich trud i zaangażowanie w dbanie o środowisko i obdarował ich wodą niegazowaną „Kubuś” oraz rogalami 7days.

Dzień Chłopaka

30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki z SU pod opieką pani Aleksandry Gutmańskiej w tym dniu rozdały wszystkim chłopcom słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Drobiazgi przygotowały również swoim kolegom, dziewczynki z poszczególnych klas. W klasie VI uczennice wraz z wychowawczynią Małgorzatą Michalską przygotowały dla swoich kolegów kilka konkurencji z którymi musieli zmierzyć się Panowie. Było m.in. wiązanie krawata, nawlekanie igły oraz zaplatanie warkocza. Zabawa była bardzo udana.